Biologija

Područja iz biologije koje obuhvaćaju pripreme su:

Biologija stanice

 • glavne  etape i metode istraživanja u biologiji
 • značenje bioloških otkrića za život čovjeka
 • organizacijske   razine   živoga   svijeta
 • kemijski sastav živih bića, osnovna struktura i  uloga anorganskih i organskih spojeva u njima
 • razlika   prokariotske  od eukariotske stanice te građa i uloga glavnih organela i struktura eukariotske stanice (biljne i životinjske)
 • stanična dioba  (mitoza i mejoza) i njihova ulogu u životnom ciklusu višestaničnog organizma
 • proces fotosinteze, staničnog  disanja, vrenja  i njihova uloga za živa bića

 Mikrobiologija

 • razlike  između virusa i živih bića mehanizam umnožavanja virusa u živim stanicama
 • objasniti biološku raznolikost i sistematsku podjelu živoga svijeta
 • građa  i razmnožavanje prokariota , uloga  prokariota (bakterija) u biosferi i u životu čovjeka
 • načini suzbijanja bolesti uzrokovanih virusima i bakterijama

Protoktista i gljive

 • glavne  skupine autotrofnih i heterotrofnih protoktista               , njihova uloga  u biosferi
 • osobine gljiva, njihova uloga u biosferi
 • osobine i značenje lišaja
 • značenje protoktista i gljiva za čovjeka                

Botanika

 • zajedničke osobine biljaka, osnovna organizacija biljnoga tijela
 • glavne  skupine               biljaka, usavršavanje njihove građe i uloge s prilagođavanjem životu na              kopnu
 • razlike  u životnim ciklusima različitih skupina biljaka
 • značenje biljaka u biosferi i životu čovjeka
 • promet vode u biljci
 • izmjena tvari i energije u biljci, utjecaj ekoloških čimbenika na te procese
 • razvitak biljaka te utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na te procese
 • gibanja biljaka

Zoologija

 • zajedničke osobine životinja, osobitosti              glavnih skupina
 • povezanost tjelesne građe i funkcije životinja s načinom života
 • usložnjavanje tjelesne građe i funkcije životinja tijekom evolucije
 • značenje glavnih skupina životinja u biosferi i životu čovjeka

Biologija čovjeka

 • kemijski sastav tijela čovjeka, uloga glavnih anorganskih i organskih spojeva
 • sastav   tjelesnih tekućina, sastav i uloga krvi
 • smještaj, građa, uloga i način rada glavnih organa i organskih sustava čovjeka:
 • srce i krvožilni sustav
 • dišni sustav
 • imunološki sustav
 • probavni sustav
 • metabolički sustav
 • sustav  za regulaciju sastava tjelesnih tekućina
 • sustav  organa  za kretanje
 • endokrini sustav
 • spolni sustav
 • osjetilni i živčani sustav
 • homeostaza organizma
 • glavni    poremećaji i bolesti organa i organskih sustava čovjeka

Genetika

 • kemijska građa i mehanizam djelovanja gena
 • građa    i organizacija nasljedne tvari virusa, prokariota i eukariota
 • značenje mejoze i križanja za nasljeđivanje
 • vrste promjena genotipa, mogući uzroci i posljedice
 • primjena genetike na različitim područjima ljudske djelatnosti

Evolucija     

 • osnovna načela i etape kemijske i biološke evolucije
 • glavni    dokazi   evolucije
 • osnovne postavke Darwinove selekcijske teorije evolucije
 • glavne pokretačke sile evolucijskoga procesa
 • evolucija čovjeka

Ekologija

 • osnovni ekološki  pojmovi i njihovi međuodnosi
 • odnosi živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša
 • odnosi  živih bića u biocenozi (biotički čimbenici)
 • glavne  osobine biocenoza i ekosustava
 • odnosi  ishrane, kruženje tvari i protjecanje energije u ekosustavu
 • štetni utjecaji čovjeka na biosferu
 • održivi  razvoj u               Republici Hrvatskoj i u svijetu
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account