Hrvatski jezik

Za pripremu iz hrvatskoga jezika predviđeno je 50 školskih sati u okviru kojih se obrađuju sadržaji propisani Ispitnim katalogom za državnu maturu NCVVO-a. Polaznici će steći osnovna književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja koja se provjeravaju ispitom iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi te se upoznati sa strukturom ispita i tipovima zadataka.

Pripreme obuhvaćaju sljedeće sadržaje:

  • obilježja književnih rodova i vrsta;
  • obilježja književnopovijesnih razdoblja europske (svjetske) i hrvatske književnosti u kronološkome slijedu;
  • specifičnosti stvaralaštva reprezentativnih svjetskih i hrvatskih autora;
  • reprezentativna književna djela svjetske i hrvatske književnosti propisana katalogom znanja;
  • jezični sadržaji: pravopis, fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija;
  • osnovna znanja i vještine potrebne za uspješno pisanje školskoga eseja na državnoj maturi.
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account