Predmeti

Unutar našeg edukativnog programa nudimo vam sljedeće predmete:

matematika

Matematika

Za pripremu matematike predviđeno je 44 školska sata. Ovisno o tijeku postoji mogućnost dodatnih 5 sati.

hrvatski

Hrvatski jezik

Za pripremu iz hrvatskoga jezika predviđeno je 50 školskih sati u okviru kojih se obrađuju sadržaji propisani Ispitnim katalogom za državnu maturu NCVVO-a.

engleski

Engleski jezik

Polaznike pripremamo za polaganje ispita državne mature kroz sve tri ispitne cjeline: čitanje, pisanje i slušanje.

fizika

Fizika

Na korištenje ćete dobiti skriptu sa zadacima onog tipa kakvi se pojavljuju na Državnoj maturi i točno po katalogu kojeg je izdao NCVVO. Predviđeno je 44 sata.

psihologija

Psihologija

Osim priprema za državnu maturu, iz područja psihologije nudimo profesionalnu orijentaciju za osmaše i maturante te radionice kako učiti uspješnije.

kemija

Kemija

Pripreme formirane su po ispitnom katalogu za državnu maturu te sadrže sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita.

esej

Dodatne pripreme za esej

Cilj pripreme je podučiti pristupnika pisanju školskog eseja na temelju polaznoga teksta ili polaznih tekstova i zadanih smjernica. Planiran broj školskih sati je 25.

Biologija

Biologija

Uskoro!


 
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account